Cas confirmat de ràbia


Cas confirmat de ràbia


Al DOGC d’avui 12-06-2013 s’ha publicat la RESOLUCIÓ AMM/1239/2013, d’11 de juny, per la qual s’estableixen les àrees de restricció motivades per un focus de ràbia detectat a Toledo i les mesures de contingència que s’han d’aplicar a aquestes àrees
Es pot accedir al text de la Resolució mitjançant el següent enllaç:


Segons la esmentada Resolució:
1.- S’ordena la vacunació obligatòria en el termini de quinze dies, a partir d’avui 12-06-2013, de gossos, gats i fures i altres animals de companyia sensibles a la ràbia a les àrees de restricció corresponents als municipis següents:
  • Montcada i Reixac
  • Piera
  • Porqueres
  • Banyoles
Aquestes àrees de restricció podran ser modificades com a resultat d'investigacions epidemiològiques posteriors. 

2.- El “Protocol de vacunació” establert es el següent:
Es vacunaran obligatòriament de ràbia tots els animals de més de 3 mesos d’edat.
Aquells animals que ja estiguin vacunats però hagin transcorregut més de 6 mesos des de la data de la vacunació es revacunaran.
La vacunació, la portaran a terme els veterinaris clínics i l’anotaran a la cartilla de l’animal i a la fitxa clínica. 

3.- Així mateix s’estableix el següent protocol d’actuació en cas d’animals sospitosos a les àrees de restricció:
Si es sospita que algun animal sensible a la malaltia pot haver estat en contacte amb l’animal positiu a ràbia, o amb animals que hi hagin estat relacionats, es comunicarà als serveis veterinaris oficials del Departament d’Agricultura <www.gencat.cat/agricultura/oficines>.
Els serveis veterinaris oficials procediran a verificar el contacte i si és necessari establiran l’aïllament de l’animal per a la seva observació clínica.
També s’estableixen mesures de reforç del control d'animals rodamóns (animals sense propietari que es trobin a la via pública) a les àrees de restricció per part dels Ajuntaments. Aquests animals es confinaran als centres de recollida, on es verificarà la seva identificació amb la finalitat de localitzar el possible propietari, es procedirà a vacunar-los, i restaran sota custòdia de les administracions locals, fins que es decideixi sobre la destinació de l’animal. 

4.- Si es detecten cadàvers d’animals domèstics o salvatges a les àrees de restricció, sense causa coneguda de mort, es comunicarà a través del 112 als Agents Rurals o directament a la sala de control central dels Agents Rurals a Torreferrussa, telèfon 93.561.70.00.