CAMPANYA DE PREVENCIÓ DE LA LEISHMANIOSI

Ara és el moment de saber si el teu gos va contraure la Leishmaniosi l'estiu pasat.

Durant els mesos de febrer i març t'oferim un preu especial de 29,50€ que inclou un test laboratorial i un pla de prevenció individualitzat, elaborat expressament per al teu gos.

QUÉ ÉS LA LEISHMANIOSI 
"Malaltia parasitària transmesa per un vector i causada per protozous del gènere Leishmània". Aquests paràsits infecten una gran varietat d'animals vertebrats (llop, guineu, gat salvatge, gat domèstic, geneta, linx, mangosta) i es transmeten per la picada d'un flebotom (mosquit) infectat. Els gossos són el principal reservori per a aquesta zoonosi.
La leishmaniosi canina, una malaltia greu i de conseqüències fatals, s'estén per la conca mediterrània, part d'Àsia, Amèrica Central i Sud-amèrica. Es calcula que, només al sud-oest europeu, hi ha almenys 2,5 milions de gossos infectats i que la malaltia s'està estenent cap al nord: 20.000 casos diagnosticats al sud d'Alemanya, Àustria i Suïssa. Es tractaria de gossos que han viscut o viatjat anteriorment a àrees endèmiques. El nombre creixent de gossos que viatgen al sud d'Europa o de gossos importats com a mascotes procedents d'àrees endèmiques està suscitant serioses preocupacions sobre la introducció de malalties transmeses per vectors.
LA LEISHMANIOSI EN PERSONES
En l'espècie humana pot adoptar dues formes de presentació: visceral (kala atzar) que afecta els òrgans interns i és mortal si no es tracta, i les formes cutània i mucocutània que poden curar-se espontàniament però que deixa cicatrius que causen desfiguració. Sembla que a Espanya podria haver més casos dels que es diagnostiquen pel desconeixement dels metges, que ja estan rebent cursos sobre aquesta patologia en els centres d'atenció primària. Molts processos dermatològics mal diagnosticats són provocats per la leishmaniosi i no són diagnosticats ja que en molts casos curen espontàniament. 
Més de 350 milions de persones de 88 països es troben en situació de risc de leishmaniosi i la taxa de mortalitat de leishmaniosi visceral, causada pel complex leishmània, només és superada entre les malalties parasitàries per la malària.
QUANTS GOSSOS ESTÁN AFECTATS?
El nombre de gossos infectats a Sud-amèrica es calcula en milions. Les taxes d'infecció són elevades en algunes zones de Veneçuela i Brasil, on una prevalença alta de la infecció canina s'associa a un risc elevat de malaltia en humans. També s'ha descrit la infecció en gats, cànids salvatges i cavalls en àrees en les que la malaltia és comú en gossos. 
De totes maneres, dins d'un mateix país, com pot passar a Espanya o a Itàlia, la prevalença de la malaltia és molt variable segons zones o regions. Per exemple en la zona de Pisa la prevalença és d'un 1,4% mentre que, a Ligúria, és d'un 30,3%. 
A Espanya, per posar un exemple, a Ourense hi ha una prevalença del 35,6%, a la Corunya del 3,7%, i a Santiago de Compostela del 6,7%. A més, i això és summament important, la seroprevalença infravalora el veritable nombre de gossos infectats com ha quedat confirmat pels estudis basats en la prova de la Reacció en Cadena de la Polimerasa (PCR) en gossos seronegatius. D'això parlarem més endavant. Així, a Marsella la prevalença seria d'un 80% i a Palma de Mallorca d'un 67%.
COM ES TRANSMET EL PARÀSIT?
És important apuntar que, a més del flebotom, el vector clàssic del paràsit, s'han trobat leishmànies a puces i paparres, però fins ara no s'ha demostrat que aquests dos últims paràsits puguin transmetre la malaltia a través de les seves picades en gossos. De moment, per tant, es tracta d'una troballa casual. El que sí se sap és que un insecte del gènere Phlebotomus (Lutzomya al Nou Món) està adaptat per a la transmissió de Leishmània. 
El flebotom femella és l'únic que pica per obtenir la sang ja que els mascles són vegetarians.
Altres vies de transmissió que ja han estat demostrades són: per transfusió de sang, per la còpula (venèria) i per via transplacentària (de mares infectades a fetus). 
Factors de risc:
  •  el gènere, és a dir, ser mascle o femella no sembla ser un factor de risc. 
  •  Totes les races són susceptibles. No obstant això, hi ha algunes races com Bòxer, Cocker Spaniel, Rottweiler i Pastor Alemany que semblen ser més susceptibles que la mitjana al desenvolupament de la malaltia simptomàtica. Altres races, com el Podenc Eivissenc, rarament desenvolupen signes clínics.
La prevalença de leishmaniosi canina augmenta fins als 3 anys d'edat per declinar posteriorment fins que el gos és major de 7 o 8 anys, moment en què s'observa un altre pic. Això vol dir que entre els 3 a 6 anys d'edat la incidència és menor. 
·         El risc depèn de l'activitat del gos i de l'exposició resultant a les picades de flebotoms infectats. Per tots és sabut que és des del capvespre quan el mosquit té la seva màxima activitat i que és a partir de temperatures mitjanes de 18 graus centígrads quan comencen a volar i per tant a picar als gossos.
RESULTATS DE L'EXPOSICIÓ AL PARÀSIT 
Molt important: la majoria dels gossos exposats al paràsit NO DESENVOLUPEN LEISHMANIOSI CLÍNICA (símptomes). Encara que una proporció passarà a desenvolupar la síndrome clínica, alguns gossos poden eliminar per complet el paràsit i un nombre considerable romandrà INFECTAT de forma subclínica. No obstant això NO pot assumir-se que l'estat subclínic en gossos infectats (és a dir sense símptomes) sans sigui permanent. Alguns gossos passaran a eliminar la infecció després d'un temps, però en altres, factors com la immunosupressió i les malalties concomitants poden donar com a resultat la progressió de la malaltia, és a dir es passarà de tenir leishmaniosi subclínica a tenir leishmaniosi CLÍNICA o el que el mateix de ser un gos sa amb leishmànies a ser un gos malalt amb leishmaniosi. També és important saber que, els gossos que estan infectats però són asimptomàtics poden seguir sent una font d'infecció per als flebotoms, fins i tot quan no mostrin signe de malaltia. 
Donada la gran variabilitat, la classificació dels gossos exposats al paràsit Leishmània no és senzilla.
RESULTATS DE L'EXPOSICIÓ AL PARÀSIT A GOSSOS